Mitchell
Kategorie
Czapki mundurowe+
Policja - sorty mundurowe
Kapelusze mundurowe+
Kapelusze i czapki męskie
Kapelusze i czapki damskie
Czapki reklamowe
Czapki szkolne i akademickie
Kapelusze i czapki łowieckie
Producenci
Polecany asortyment
Czapka służbowa ośmiokątna Straży Miejskiej
Czapka służbowa ośmiokątna Straży Miejskiej
242,00zł
Informacje
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Regulamin
Kontakt
Bestsellery
01.Czapka rogatywka granatowa 1 galon złoty, PKP
02.Czapka rogatywka Strażak OSP
03.Czapka rogatywka dyżurnego ruchu 1 galon złoty PLK
04.Czapka rogatywka granatowa 1 galon złoty PLK
05.Czapka rogatywka dyżurnego ruchu 1 galon złoty, PKP
06.Czapka rogatywka granatowa 2 galony srebrne, PKP
07.Furażerka damska, PKP
08.Czapka letnia Poczty Polskiej typu baseball
09.Czapka gabardynowa posterunkowego Policji
10.Czapka służbowa okrągła bez odznaki
Recenzje
Czapka garnizonowa/służbowa Poczty Polskiej
Dziękuję właścicielowi sklepu za wspaniały produkt. Czapka p ..
5 z 5 Gwiazdek!
Języki
Polski
Waluty
  Szukaj  
 
  zaawansowane
Koszyk jest pusty...
Korzystanie z Serwisu

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy:

1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji w naszej firmie, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Pana / Pani danych osobowych jest firma PPH "Mitchell" Czesław Judziński, 96-100 Skierniewice, ul. Gałeckiego 2B

2. Przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych jest niezbędne w celu złożenia zamówień oraz składania reklamacji, a w szczególności do założenia przez firmę kart z historii złożonych zamówień lub reklamacji oraz wystawienia faktury.

3. W trakcie składania zamówień lub reklamacji w naszej firmie prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.

4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do złożenia zamówienia lub reklamacji w naszej firmie. W przypadku nie podania danych nie będzie mógł Pan / Pani złożyć u nas zamówienia lub reklamacji.

5. W związku z przetwarzaniem Pana / Pani danych osobowych przysługuje Panu / Pani prawo do:

 • Żądania od Administratora dostępu do Pana / Pani danych osobowych
 • Żądania od Administratora sprostowania Pana / Pani danych osobowych
 • Żądania od Administratora usunięcia Pana / Pani danych osobowych
 • Wniesienia skargi do organy nadzorczego (Prezes Urzędu Danych Osobowych)
 • 6. Pana / Pani dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będę wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.

  7. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8. Pana / Pani dane będą przechowywane wyłącznie przez okres składania zamówień lub reklamacji w naszej firmie; ponadto nie dłużej niż 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestał Pan / Pani składać u nas zamówienia lub reklamacje oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu PPH "Mitchell" (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

  9. Administrator dokona wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przez ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem; przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Regulamin zakupów w Sklepie Internetowym Mitchell

  Niniejszy Regulamin zawiera reguły działania sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.mitchell.com.pl, który jest własnością firmy P.P.H. Mitchell z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Gałeckiego 2 B nazwanego dalej Sklepem Internetowym.

  Użytkownicy

  • Każda osoba dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem postępowania oraz jego regułami.
  • Dokonanie zakupów w naszym Sklepie Internetowym oznacza akceptację reguł niniejszego regulaminu.
  • Z oferty mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Transakcje dokonywane są pomiędzy osobą upoważnioną przez Sklep Internetowy nazwaną dalej Sprzedającym,         a osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub zarejestrowanym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą nazwanym dalej Kupującym.
  • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Kupujący zapoznał się z powyższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

   

  Składanie zamówień

  • Zamówienia przyjmowane są przez Sklep Internetowy jedynie za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia.
  • Zamówienia na towary można składać za pomocą koszyka zamówień, rejestrując się w Sklepie Internetowym jako Klient (Użytkownik) lub nie rejestrując się wybierając opcje jednorazowego zakupu. Oprogramowanie Sklepu Internetowego działa standardowo jak we wszystkich tego typu sklepach.                                                                                                
   Poza sklepem internetowym, zamówienia można dokonywać za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej e-mail pph_mitchell@wp.pl
  • telefonicznie 046 832 12 21
  • faxem 046 832 12 20

  Artykuły należące do umundurowania policjanta, może nabyć tylko osoba do tego upoważniona.
  Towary posiadające na sobie napisy "POLICJA", bądź ze względu na swoje cechy zewnętrzne bezpośrednio łączące się z formacjami policyjnymi ( pagony, otoki itp.), wysyłane są tylko i wyłącznie na adres jednostki Policji (komenda, komisariat, posterunek).
  Przy zamówieniu produktu z napisem "POLICJA" prosimy oprócz swoich danych osobowych, numeru identyfikatora policjanta w polu KOMENTARZE wpisać ADRES JEDNOSTKI POLICJI  w której zamawiający pełni służbę.

  • Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju.
  • Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe wypełnienie formularza w treści którego należy wpisać: 
   -  dane osobowe, 
   -  numer telefonu,
   -  e-mail do potwierdzenia zamówienia,                                                                                             
   -  adres na który ma być dostarczony zamówiony towar,                                                               
   -  forma zapłaty                                                                                                                                         
   Ponadto, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT (dla firm po zarejestrowaniu się do bazy danych Sklepu Internetowego).                                                                                                                                
  •  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Nie będą realizowane zamówienia wzbudzające wątpliwości, z nieprawidłowo wypełnionym formularzem oraz zamówienia, których nie uda się potwierdzić. Każde zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub za pomocą e-mail. Potwierdzone zamówienie nie może być anulowane.
  • Klient w momencie przyjmowania przesyłki ma prawo sprawdzenia jej zawartości. W przypadku braku towaru lub towarów, bądź uszkodzeń powstałych w czasie transportu może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Sklepu Internetowego. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia do siedziby sklepu.
  • Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W takim wypadku powiadomimy Kupującego o odmowie.
  • Ceny towarów uwzględniają podatek VAT - są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich.
   Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.
  • Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności:                                                                               
   -  gotówką przy odbiorze,                                                                                                                       
   -  przelewem (na konto)

  Koszty i czas realizacji zamówienia

  • Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 21 dni, od chwili złożenia zamówienia (w praktyce czas ten wynosi 2-3 dni, chyba że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy). W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
  • W celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep Internetowy wykorzysta podany adres e-mail, by wysłać potwierdzenie zamówienia, które tym samym nabierze mocy prawnej. Zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia lub odrzucenia zamówienia.
  • Koszty przesyłki zamówionego towaru lub towarów ponosi Zamawiający w wysokości zgodnie z obowiązującym cennikiem dostawcy towaru lub towarów.
  • Wszystkie zakupione u nas towary wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmą kurierską.
  • Koszty przesyłki uzależnione są od formy płatności jaką państwo wybiorą:                                  
   a)  za pobraniem (towary zakupione z opcją płatności przy odbiorze, gdzie koszt przesyłki będzie wliczony w koszt pobrania).                                     
   b)  przelew (przy płatności przelewem wysyłamy towar po otrzymaniu potwierdzenia z banku o wpłacie; do ceny produktu doliczana jest opłata za przesyłkę).
  • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub zmiany cen niezwłocznie skontaktujemy się z Kupującym.
  • W przypadku gdy Kupujący nie otrzyma przesyłki w/w terminie, pomimo przyjęcia przez nas zamówienia do realizacji i po wysłaniu e-maila potwierdzającego wysyłkę, prosimy  o kontakt. 
  • Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży bez powiadomienia o tym kupującego.
  • W przypadku większych zamówień zastrzegamy sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach jednak koszt przesyłki będzie naliczony tylko raz.

  Reklamacje (warunki gwarancji, wymiany towaru, zwrot towaru)

  Wszystkie towary dostępne w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.

  Wymiana

  • Jeżeli przesłany towar nie spełnia oczekiwań, Kupujący może go wymienić w ciągu 14 dni od otrzymania produktu pod warunkiem, że towar jest nieużywany, czysty i kompletny. Koszty przesyłek przy wymianie ponosi klient.

  Odstąpienie od umowy

  • Kupujący ma prawo, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania towaru lub towarów składając stosowne oświadczenie na piśmie (art.7 ust. 1 Ustawy z dnia 02 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny -Dz.U.Nr 22, poz.271). W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany przesłać zamówiony towar lub towary w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczony/e przed zniszczeniem wraz z dowodem sprzedaży, oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu Internetowego. Zwrot i odstąpienie od umowy w tym trybie dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy z którymi został dostarczony, a w szczególności oryginalne opakowanie w idealnym stanie).
  • Po doręczeniu zwracanego towaru następuje procedura weryfikująca:                                             
   -  Pracownik firmy weryfikuje zgodność zawartości przesyłki z dokumentem sprzedaży, sprawdza stan opakowań, ewentualnie towaru. Jeżeli zostanie stwierdzona zgodność przechodzi do kolejnego punktu, w przeciwnym wypadku towar jest odsyłany do nabywcy na jego koszt.
   -  Zostaje sporządzony dokument korygujący (faktura korygująca VAT lub paragon korygujący) który zostaje wysłany do nabywcy. Nabywca ma obowiązek odsłania lub dostarczenia podpisanego czytelnie dokumentu korygującego na adres siedziby Sklepu Internetowego.
  • Koszt przesyłki zwracanego towaru lub towarów pokrywa Klient, o czym jest informowany przed wysłaniem zamówionego towaru.
  • W przypadku zwrotu towaru lub towarów pieniądze będą zwrócone przelewem z rachunku bankowego Sklepu Internetowego na rachunek bankowy Kupującego lub przekazem pocztowym. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 21 dni licząc od daty dostarczenia zwracanego towaru (decyduje data listu przewozowego z firmy spedycyjnej). Jeżeli towar był dostarczany na koszt Sklepu Internetowego to zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszt wysłania towaru do klienta.

  Gwarancja

  • Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Koszty przesłania Kupującemu bezwadliwego towaru pokrywa Sklep Internetowy.
  • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Kupujący.
  • Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał dowodu zakupu. Towar należy przesłać na adres podany powyżej.
  • Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.
  • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

   

  Postanowienia końcowe

  • Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedoszłe do skutku z przyczyn technicznych (wadliwego działania sieci, niezrealizowanego zamówienia oraz nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską), zamówienia.
  • Kupujący każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy.
  • Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Kupujących są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystane. Zgodnie z w/w ustawą Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
  • Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w opisanych regułach, które będą obowiązywały od chwili umieszczenia ich na stronie www.sklep.mitchell.com.pl.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID oraz hasło Klienta.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 02 marca 2000 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r Nr 133, poz. 883).
  • Materiały do niniejszego sklepu internetowego zostały udostępnione przez firmę P.P.H. "Mitchell" jako usługa dla klientów i mogą być używane wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte na witrynie informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  • Niniejszy regulamin zawiera działania sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.mitchell.com.pl. który jest własnością P.P.H. "Mitchell" zwanego dalej Sklepem Internetowym.

   

  Jak kupować.

  Jak korzystać ze sklepu, jak szukać produktów, jak zamawiać itp.

  • Aby móc kupić w naszym sklepie należy się zarejestrować. To znaczy założyć swoje prywatne konto, gdzie należy podać swoje dane. Obsługa sklepu wykorzysta jedynie te niezbędne do realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia.
  • Konto można edytować w każdym momencie (dodać telefon, uaktualnić dane itp.)
  • Jeżeli jesteś już zarejestrowany (posiadasz konto) w sklepie internetowym P.P.H. "Mitchell" - zaloguj się.
  • Następnie zapoznaj się z ofertą sklepu, znajdź interesujące Cię produkty korzystając z wyszukiwania po słowach kluczowych, działach, nazwach producenta, bądź wszystkiego na raz w wyszukiwaniu zaawansowanym. Następnie kliknij na nazwę tego produktu co pozwoli Ci zapoznać się z opisem produktu itp. Kliknięcie samego zdjęcia umożliwi tylko powiększenie tego zdjęcia.
  • Gdy będziesz chciał zakupić towar, który Cię interesuje naciśnij przycisk "do koszyka".
  • Następnie po skorzystaniu z ikonki koszyk wybrany przez Ciebie towar znajdzie się automatycznie w Twoim koszyku.
  • Przed złożeniem zamówienia możesz do swojego koszyka dodawać kilka wyrobów (pamiętaj o swoim stanie konta).
  • Instrukcje umieszczone na poszczególnych stronach poprowadzą Cię przez wybór adresów dostawy, fakturowania, sposobów tejże dostawy oraz formę płatności, które sam wybierzesz w prosty sposób.
  • Ostatnim punktem będzie zatwierdzone przez Ciebie wszystkich zamawianych produktów i danych, dopiero wtedy zamówienie zostanie przesłane do P.P.H. "Mitchell"

   

  Podsumowanie:

  Aby sfinalizować zamówienie wystarczy kliknąć na zakładkę "koszyk" i wypełnić/ zmodyfikować znajdujący się tam formularz. W tej zakładce możesz również zrezygnować  z wybranych towarów znajdujących się w Twoim koszyku przed złożeniem ostatecznego zamówienia.

  • Kiedy złożysz już zamówienie zostanie ono zarejestrowane przez nasz system i dołączone do kolejki oczekujących na realizację. Oczywiście zawsze staramy się, jak tylko się da , skrócić okres oczekiwania oraz termin realizacji zamówienia.
  • Kiedy Twoje zamówienie zostanie przyjęte do realizacji nasz pracownik skontaktuje się (bądź telefonicznie bądź e-mailem) z Tobą, aby ostatecznie potwerdzić to zamówienie.
  • Towar wysyłany zostanie za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

   

  Życzymy udanych zakupów!

  W naszym sklepie możesz kupować towary wybierając jedną z kilku form płatności:

  • Przy odbiorze:                                                                                                                                   
   Najczęściej spotykana płatność przy odbiorze, w której płacisz za towar listonoszowi lub kurierowi, który Ci go przekazuje.
  • Przelew:                                                                                                                                      
   Musisz go wykonać aby zamówiony towar został wysłany do Ciebie. O tym , kiedy należy dokonać przelewu zostajesz poinformowany drogą e-mailową w momencie, kiedy paczka dla Ciebie zostaje przygotowana i czeka na wysyłkę. Przelew możesz wykonać w banku lub przez Internet zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w specjalnym e-mailu, który otrzymasz od nas po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia.
  Kontynuuj
   

  Copyright © 2009 Mitchell - Kapelusze i czapki męskie, damskie, mundurowe, reklamowe.
  Powered by osCommerce